reklama

Mimikry uprostřed Afriky: Nevyřešená tajenka zebřích pruhů

13.7.2016 – Marek Telička
zebry stádo

Zebry patří mezi nejznámějších zvířata Afriky a jsou jedním ze symbolů přírodního bohatství černého kontinentu. Dnes jsou uznávány tři druhy – zebra stepní (Equus quagga, dříve E. burchellii), zebra horská (Equus zebra) a zebra Grévyho (Equus grevyi). U zebry kvaga, vyhubené na konci 19. století, došli vědci v nedávné době k závěru, že nešlo o samostatný druh, ale poddruh zebry stepní. To se projevilo i v latinské taxonomii – podle pravidel zoologické nomenklatury má totiž starší název E. quagga přednost před E. burchellii, takže druhý jmenovaný název byl prvním nahrazen. Zebra stepní je zároveň nejrozšířenějším druhem. 

Výrazným poznávacím znamením zeber jsou jejich bílé a černé pruhy, o jejichž skutečném účelu se stále vedou spory. Jelikož zbarvení každého ze zvířat je unikátní, původně se předpokládalo, že jde o rozlišovací znamení, které zebrám umožňuje vzájemnou identifikaci. Další variantou byla hypotéza, že jde o kamufláž, díky níž se zebra ukryje ve stínech vysoké trávy.

TIP: Smrtící kopyta žiraf dokážou zabít i útočícího lva

Pruhy by podle tohoto předpokladu měly poskytovat maskování i většímu počtu zeber, které se shluknou k sobě. Díky optickému klamu by měli predátoři, zejména lvi, považovat stádo za jedno velké pohybující se zvíře, což by je mělo zmást při rozhodování, na který kus zaútočit. Zoologové ovšem nikdy nepozorovali, že by se lvi zdáli být stádem zeber zmateni …

Existuje i teorie zabývající se možností, že střídavé pruhy mají zmást obtěžující mouchy tsetse a rovněž ta, jež tvrdí, že jde o účinný termotregulační mechanismus.

Zdroj: 
Příroda 2009/12
Foto, ilustrace: 
Shutterstock
reklama