reklama

Pasti jim nepadly do oka: Šimpanzi dokážou cíleně zneškodňovat nastražené léčky

10.5.2017 – Zuzana Teličková
Vědci zjistili, že někteří šimpanzi žijící v guinejském pralese v oblasti Bossou si dokáží poradit s pastmi z drátěného oka připevněného lýkem ke kmeni stromu
šimpanz nástroj
Všestranní šimpanzi

Schopnost používat nástroje je u primátů již dávno známá. Nyní se prokázala i schopnost tyto nástroje cíleně zneškodňovat

Ačkoli jsou oka nastražena na řekomyši a antilopy (zdejší vesničané šimpanze neloví, protože je považují za inkarnaci svých předků), představují velké nebezpečí i pro primáty. Pokud chycení do pasti přežijí, mohou být nadosmrti zmrzačeni. Množství takových případů je známo z Afriky, kde šimpanzí populace nedokáže pasti zneškodnit. Například v rezervaci Kalinzu Forest v Ugandě způsobila nastražená oka zranění končetin deseti ze šestnácti identifikovaných samců a v rezervaci Budongo Forest vykazuje deformity končetin způsobené chycením do pasti pětina všech šimpanzů.

TIP: Schopnost sebeuvědomnění u zvířat aneb Vidím se, tedy jsem!

Podle autora studie Gaku Ohashiho z Japonského centra primátů je pravděpodobné, že guinejští šimpanzi předávají schopnost deaktivovat nastražené pasti i svým potomkům. Šimpanzi buď oko popadnou a třesou s ním tak dlouho, dokud se nezlomí, nebo přetrhají lýkové provazy, jimiž jsou oka přivázána ke stromu. Chování šimpanzů z Bossou je zcela výjimečné a Ohashi doufá, že nezůstane jediným prostředkem ochrany těchto primátů před pastmi. Lepší informovanost obyvatel zvláště v oblastech východní a západní Afriky spolu se zakládáním řekomyších farem by měly snížit potřebu lovu v buši a omezit tak i riziko zranění šimpanzů.

Foto, ilustrace: 
Shutterstock
Zdroj: 
Příroda 3/2011
reklama