reklama

šelma

Úžasná zvířata
šakal čabrakový
Podle fosilních záznamů je zřejmé, že šakali jsou nejstaršími žijícími příslušníky čeledi psovitých šelem. Šakal čabrakový se od ostatních šakalů oddělil zřejmě před 2,3–4,5 miliony let, čemuž napovídají četné kosterní pozůstatky staré dva miliony let
Úžasná zvířata
Kojot prériový
Přestože je kojot jedním z nekodifikovaných symbolů severoamerického kontinentu, byl jako druh psovité šelmy popsán až v první polovině 19. století. Do té doby byl nazýván vlk americký, stepní vlk, lesní vlk, rychlý vlk a podobně
Úžasná zvířata
Lvi sloni lev slon
V africké přírodě dochází mezi živočichy k různým interakcím, které jsou kvůli stále se zmenšujícímu území, jež mají divoká zvířata k dispozici, pořád častější. Podívejme se tam, kde svádí pomyslný boj o vládu dva skuteční afričtí velikáni
Úžasná zvířata
lev
Potomci jsou v přírodě nejcennější deviza a není proto divu, že rodiče ještě před narozením a bezprostředně po něm do mláďat hodně investují. Sotva narození tvorečci tak mají často schopnosti, kterými výrazně předčí své okolí
Úžasná zvířata
liška obecná
Díky chytrosti a neobyčejné přizpůsobivosti dnes lišky obývají nejen například sibiřské pláně, ale i centra velkých měst. Ačkoli tam, kde byly uměle vysazeny, páchají rozsáhlé škody, v místech svého přirozeného výskytu jsou tito sympatičtí predátoři nezastupitelní
Úžasná zvířata
lední medvěd
Velmi rychlá evoluce otevřela předkům ledních medvědů cestu k ovládnutí Arktidy. Změny klimatu teď nutí medvědy k ústupu, ale cesta zpátky je uzavřená
Úžasná zvířata
Vlci Itálie
Na záchranu vlků v Itálii byly vynaloženy nemalé prostředky. Nyní veřejnost tvrdí, že šelem je příliš mnoho a je potřeba udělat jejich řádění přítrž. Budoucnost vlků na „území římské vlčice“ je tak opět nejistá

Stránky

reklama